Z GLAVO SKOZI ZAKON

Dnevi Svobodne univerze.
25.-27.11. 2013,
Filozofska fakulteta, predavalnica 13,
17.00-20.00

* Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 26.11.2013 objavilo popravljeno verzijo predloga zakona na strani MIZŠ

30. oktobra je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo v javno razpravo predlog Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1). Predlog zakona uvaja spremembe na številnih področjih in po dvajsetih letih zarisuje nove smernice razvoja visokega šolstva, ob katerih se odpira vrsta dilem, razlag in tudi zadržkov.

Svobodna univerza želi podpreti javno razpravo o predlogu zakona in omogočiti javno predstavitev mnenj širšemu krogu zainteresiranih – pedagoškim in nepedagoškim sodelavcem ter študentom. Prepričani smo, da predstavitev raznolikih mnenj in razprava o njih lahko pripomore k temu, da si visokošolska in širša javnost ustvari jasnejšo predstavo, kam politični odločevalci usmerjajo visoko šolstvo in kakšne posledice bo to prineslo javnim univerzam in širšemu družbenemu prostoru.

V ta namen smo v sklopu Svobodne univerze organizirali tridnevni posvet o predlogu Zakona o visokem šolstvu, ki poteka od ponedeljka, 25.11. do srede, 27.11., od 17.00 do 20.00 v predavalnici 13 na Filozofski fakulteti.

 

Seznam razpravljavcev:

Ponedeljek, 25.11.2013
dr. Rado Bohinc
dr. Lilijana Burcar
dr. Zdenko Kodelja
mag. Hedvika Pavlica Kolman
dr. Boris A. Novak
Matej Prijatelj
dr. Ivan Svetlik
dr. Pavel Zgaga
Torek, 26.11.2013
dr. Karin Cvetko Vah
dr. Monika Kalin Golob
Božidar Kolar
mag. Mirjam Kotar
dr. Tomaž Sajovic
dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek
Sreda, 27.11.2013
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
dr. Jure Derganc
dr. Srečo Dragoš
dr. Slavko Gaber
Miha Grum
dr. Branka Kalenič Ramšak
Jaša Lategano
dr. Maja Makovec Brenčič

 

 

Navzočnost na razpravi so potrdili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
25.11.2013 – državni sekretar, dr. Mirko Pečarič
26.11.2013 – vodja sektorja za visoko šolstvo, mag. Mirko Stopar
27.11.2013 – v.d. generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo, Mišela Mavrič, PhD.

Navzočnost sta prav tako potrdila predstavnika Študentske organizacije Slovenije:
25.11.2013 – Timotej Vitez, Odbor za visoko šolstvo, ŠOS
26.11.2013 – Timotej Vitez, Odbor za visoko šolstvo, ŠOS
27.11.2013 – Mitja Urbanc, predsednik ŠOS

 

Predlog zakona si lahko preberete na strani MIZŠ, popravljena verzija (26.11.2013) tukaj.
Medijsko poročanje o predlogu zakona je zbrano na strani SU.

  1. dan SU (25.11.2013) †’