Poziv Svobodne univerze ministrstvu

V razpravi na tretji dan Svobodne univerze – Z glavo skozi zakon, 27.11.2013 smo udeleženke in udeleženci zapisali poziv Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z naslednjim besedilom:

Poziv Svobodne univerze:
Ministrstvo naj pripravi nov predlog Zakona o visokem šolstvu

Udeleženke in udeleženci tridnevnega posveta Svobodne univerze o predlogu Zakona o visokem šolstvu ugotavljamo:

- da je Senat Univerze v Ljubljani utemeljeno predlagal podaljšanje javne razprave in da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport to neupravičeno zavrnilo;

- da visoko šolstvo potrebuje konceptualno domišljeno in na analizi utemeljeno pripravo povsem novega predloga zakona o visokem šolstvu.

Pripravljalec naj pri pripravi novega predloga zakona upošteva številne argumentirane predloge iz dosedanje razprave, vključno z gradivom, ki je dostopno na spletnih straneh Svobodne univerze.

V petek, 29.11.2013, smo se zbrali pred stavbo ministrstva in v vložišču oddali tako osebno podpisane izvode poziva kot tudi komentarje in kritike predloga Zakona o visokem šolstvu.
Poziv lahko podpišete na tej spletni strani.

Spodaj so v vpogled na voljo podpisi, zbrani do vključno 4.12.2013.

Z glavo skozi zakonZ glavo skozi zakonNov 24, 2013Photos: 17