Napovedi

Soočenje političnih programov za visoko šolstvo

ZAKON V PREDALU – VISOKO ŠOLSTVO NA OMIZJU

Dan Svobodne univerze

1.7.2014, 10.00-12.00

Fakulteta za družbene vede, Velika dvorana

 

V času volilnih kampanj odpiramo razpravo o prihodnosti visokega šolstva. Na dogodku bodo predstavniki političnih strank imeli priložnost predstaviti vizije in programe ter soočiti konkretne programske rešitve na tem področju.

Vljudno vabljeni!

 

Sodelujejo:

 • Brglez Milan (Stranka Mira Cerarja)
 • Jernej Pikalo (Socialni demokrati)
 • Jaka Šoba (Državljanska lista)
 • Janez Tomšič (Slovenska ljudska stranka)
 • Jožef Kavtičnik (Pozitivna Slovenija)
 • Luka Omladič (Združena levica)
 • Marina Tavčar Krajnc (Solidarnost)
 •  Iztok Prislan (Verjamem)

 

Moderator: Klemen Miklavič

 

Posnetek dogodka je na voljo na spletni strani.

Soočenje političnih programov za visoko šolstvo in ideja o univerzi prihodnosti v Sloveniji – predstavitev vsebine dogodka

Univerze so od nekdaj tesno povezane z oblikovanjem družbe in uresničevanjem svetle prihodnosti. Predstave o tem, v kakšno prihodnost naj vodi, pa so se skozi čas spreminjale. Sodobno visoko šolstvo krmari med vrednotami solidarnosti in humanizma na eni strani ter intrumentalizacijo za namen povečevanja ekonomske blaginje na drugi. Univerza kot osrednja družbena institucija je izpostavljena množici političnih programov in idej o temeljiti preobrazbi njene vsebine in organizacije. Prav v tem obdobju je nadvse pomembno, da univerzitetna skupnost poseže v razpravo o modernizaciji univerze, predvsem o njenem primarnem smotru in o modelu njene organizacije. V letu 2013 je s predlogom Zakona o visokem šolstvu Vlada RS sprožila burne reakcije. Osnutek je vseboval vrsto idejnih rešitev, s katerimi so predlagatelji v imenu modernizacije posegli v obstoječ sistem ter se v nekaterih delih postavili po robu ustaljenim normam in vrednotam akademskega prostora. Uprli so se sindikati, del univerzitetne skupnosti in študentska gibanja. Po drugi strani so se v bran predlogu zakona postavila vodstva univerz ter Študentska organizacija Slovenije. Nazadnje je predlog obtičal v politični krizi, vendar to še zdaleč ne pomeni, da so politične ambicije po reformiranju univerze in visokega šolstva ugasnile. Svobodna univerza zato želi nadaljevati načeto razpravo, saj je prav sedaj pravi trenutek, da univerzitetna skupnost sooči ideje in vizije ter skuša artikulirati svoj lasten pogled na prihodnost univerze in visokega šolstva. V ta namen na Svobodni univerzi pripravljamo serijo dogodkov, ki se bodo nadaljevali v jeseni.

Prvi dogodek je posvečen oblikovalcem visokošolskih politik. Pred nami je namreč kratko, a intenzivno obdobje volilne kampanje, ko politične stranke na ogled postavijo svoje programe in državljane skušajo prepričati v svoje ideje. To obdobje je hkrati tudi priložnost za soočenje pogledov o univerzi v širšem političnem prostoru. V ta namen Svobodna Univerza vabi politične stranke k predstavitvi vizij in idej o univerzi ter soočenju konkretnih programskih rešitev na področju visokega šolstva.

 

Razprava naj bi se opirala predvsem (ne pa nujno) naslednjih točk:

 • Model organizacije univerze
 • Avtonomija akademske skupnosti in akademska svoboda
 • Vizija razvoja visokega šolstva
 • Model financiranja visokošolskih ustanov
 • Politika zagotavljanja kakovosti visokega šolstva in vloga agencije za kakovost NAKVIS
 • Vloga in regulacija zasebnih visokošolskih ustanov
 • Štipendiranje, subvencije in druga podpora za večjo dostopnost visokega šolstva
 • Mednarodna dimenzija poučevanja in raziskovanja na slovenskih univerzah
 • Mobilnost študentov in vstop v svet dela
 • Odnos med univerzami in podjetji
 • Doktorski študij in raziskovanje
 • Zasebni viri financiranja in akademske vrednote
 • Transnacionalno delovanje slovenskih univerz in regulacija tujih ponudnikov v Sloveniji

 

Oznake:

Comments are closed.