Novice, Volitve rektorja Univerze v Ljubljani

Vzporedno glasovanje strokovnih delavcev UL

Strokovni delavci na Univerzi v Ljubljani (imenovani tudi nepedagoški delavci) nismo organizirani na formalni ravni, nimamo pravice soodločanja glede vodenja univerze, nimamo volilne pravice, s katero bi se izrekali o kandidatih za dekana članice ali rektorja UL.

Vendar pa je uresničevanje nalog in ciljev iz programov, ki sta jih predstavila kandidata za rektorja, v veliki meri odvisno od kvalitetnega  in učinkovitega dela strokovnih  delavcev na rektoratu in članicah UL. Pomembno je tudi povratno razmerje – položaj strokovnih delavcev je v veliki meri odvisen od odločitev rektorja UL in dekanov na članicah UL. Na Svobodni Univerzi je bila aprila organizirana okrogla miza o položaju strokovnih delavcev na UL (http://svobodnauniverza.si/2013/04/polozaj-nepedagoskih-delavcev-in-delavk-na-univerzi/ , na soočenjih kandidatov za rektorja UL je bilo zastavljeno tudi več vprašanj v zvezi s plačami strokovnih delavcev in (ne)možnostjo sodelovanja pri odločanju v organih na ravni UL in na članicah.

Položaj strokovnih delavcev na UL je zelo slab, podobno kot položaj prekernih delavcev in asistentov. 23. člen Zakona o visokem šolstvu nas diskriminira glede na druge akterje v univerzitetnem prostoru, saj za razliko od  visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in študentov nimamo volilne pravice. Ker s sedanjim stanjem strokovni delavci nismo zadovoljni, smo se na nekaterih članicah odločili, da izvedemo vzporedno glasovanje o programih rektorskih  kandidatov.

Vzporedno glasovanje bomo izvedli 18. junija na FDV, AGRFT, Fakulteti za farmacijo, Fakulteti za arhitekturo, Teološki fakulteti in Fakulteti za strojništvo.

Comments are closed.