Novice, Teden SU

Raziskava o primerljivosti študentov UL in tujih študentov – rezultati ankete

V okviru tedna Svobodne univerze smo na Fakulteti za družbene vede izvedli raziskavo o primerljivosti študentov UL in tujih študentov na UL na mednarodni izmenjavi – znanje, veščine in pogoji za študij.
Anketo smo izvajali od ponedeljka, 15.4.2013 do petka, 19. 4. 2013.

Rezultate ankete lahko preberete tukaj.

Najlepša hvala za sodelovanje!

Ana Bojinovič Fenko in Ana Slavec, UL FDV

Kontakt: ana.bojinovic@fdv.uni-lj.si

2 comments on “Raziskava o primerljivosti študentov UL in tujih študentov – rezultati ankete

  1. Manca on said:

    Poročilo bi pa lahko bilo malo bolj lično pripravljeno. Kot je vsaj enotna oblika grafov. Predvsem pa od strokovnjakov pričakujem, da poleg odstotkov v grafu vsaj poleg grafa, če že ne za posamezno kategorijo, dopišejo tudi velikost vzorca.

    • Ana BF on said:

      Manca, hvala za kvalitetne pomisleke. Glavna ideja raziskave je bila izkoristiti moment tedna SU in pridobiti podatke o povsem neraziskanem pojavu. Poročilo torej ni znanstveno besedilo, v osnovi je bilo zamišljeno predsatviti ga splošni javnosti kot komentiran film. Žal pa nisem uspela aktivirati zmogljivosti za izdelavo takega izdelka. Podatki o vzorcu so na voljo na koncu poročila (1153 študentov UL in 873 tujih študentov na izmenjavi na UL), za vsako vprašanje število respondentov niha minimalno.