16.4.2013, Novice

Vojna v BiH: Lahko obstanete ali izginete

Vojna v Bosni in Hercegovini (BiH) je bila tema predavanja asistentke na katedri za obramboslovje dr. Jelene Juvan. Kratkemu zgodovinskemu in teoretskemu uvodu asistentke je sledil ogled dokumentarca A Cry for the Grave, temu pa diskusija.

Omenjeni film je služil kot dokazno gradivo na haaškem sodišču proti srbskim vojnim generalom v BiH na sojenju za genocid v Srebrenici. S kirurško natančnostjo film prikazuje dogajanje v Srebrenici, kako so srbske vojne enote oblegale mesto, kako vojaki Združenih narodov, zaradi pomanjkanja vojaške opreme, niso mogli branti civilistov in civilistk, kako so nasilno ločili moške od žensk in otrok, kako so srbski generali ukanili nekatere civilistke in civile in kako mednarodna skupnost ob vsem dogajanju štiri leta ni posredovala. Poleg originalnih vojnih posnetkov, ki so jih posneli srbski vojaki, novinarji, povojni preiskovalci in nekatere civilistke in civilisti, vsebuje dokumentarec tudi dele intervjujev s preživelimi.

V svojem predavanju je Juvanova izpostavila vse možne kršitve mednarodnih konvencij v času vojne, ki med drugim prepovedujejo mučenje, nasilne množične preselitve, pretepanje in posiljevanje civilov in civilistk. Povedala je, da je bil cilj vojne v BiH iztrebiti točno določene etnične skupine in uničiti tudi številne sakralne in posvetne kulturne objekte, kot da ti ljudje in njihova kultura nikoli  ne bi obstajali. Kot razlog za vojno je navedla izbruh nacionalističnih politik, ki so privrele na plan po Titovi smrti, kar v dokumentarcu odraža tudi izjava generala Mladiča: »Prišel je čas, da se maščujemo Turkom na tem prostoru.« Razprava, ki je sledila, je odprla številna vprašanja na temo javnega opravičila Srbov prebivalcem BiH oziroma Bošnjankom, prisotnosti nacionalizmov na ozemlju nekdanje skupne države in vojnih posledic.

Martin Gramc

One comment on “Vojna v BiH: Lahko obstanete ali izginete

  1. Martin Gramc on said:

    Haaški se piše z malo. :P