15.4.2013, Novice

Okrogla miza: Neoliberalizacija univerze – privatizacija in šolnine

Včeraj je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL) potekala okrogla miza z naslovom Neoliberalizacija univerze – privatizacija in šolnine, na kateri so govorci iz Slovenije in Hrvaške poslušalce seznanili s spremembami in trendi v visokem šolstvu, glede katerih so se strinjali, da vodijo v vse večjo privatizacijo javnega visokega šolstva. Nastopom gostov je sledila razprava.

Moderatorka dr. Uršula Lipovec Čebron je pojasnila, da se dogodek navezuje na simpozij Upor in spremembe v družbi, znanosti in izobraževanju, kjer so pred enim letom razpravljali na temo komercializacije in privatizacije visokega šolstva. Udeleženci okrogle mize so razpravljali kako se kaže neoliberalizacija na univerzah, nato pa so razmišljali še o načinih odpora.

Dr. Lilijana Burcar, docentka na Filozofski fakulteti UL, je neoliberalizem označila za nov krog kolektivnega razlaščanja in izkoriščanja ter za privatizacijo javnega dobra, kar se kaže skozi vzpostavljanje zasebnega lastništva nad javnimi dobrinami in javnimi storitvami. Ker se, tako Burcarjeva, ta obrat subvencionira iz javnega proračuna, meni, da je na delu socializacija stroškov in privatizacija profita. V tem kontekstu javno visoko šolstvo postaja tržna dejavnost, ki je ravno tako deležna trendov privatizacije: krčenja višine sredstev iz javnega proračuna s hkratnim ustanavljanjem in subvencioniranjem zasebnih univerz, pri čemer meni, da se v ta namen ustvarja umetna kriza. Javne univerze se na to lahko odzovejo z uvedbo šolnin, uvajanjem fleksibilne delovne sile in s sklepanjem javno-zasebnega partnerstva, v katerem pa so v podrejenem položaju.

Študentka psihologije Filozofske fakultete Hana Hawlina, je opozorila na možnost uvedbe šolnin na drugi stopnji študija ter na elitizacijo in družbeno razslojevanje kot posledico. Kot študentka psihologije meni, da diplomant prvostopenjskega študija psihologije nima možnosti zaposlitve na trgu dela. Neoliberalizacija javnega visokega šolstva, po njenem vodi v padec kvalitete poučevanja in zanemarjanje raziskovalne dejavnosti.

Dr. Hrvoje Jurič iz hrvaškega sindikata visokega šolstva Akademska solidarnost je izrazil podporo projektu teden Svobodne univerze in se strinjal s predhodnimi govorkami. Po njegovem se v okviru neoliberalnih trendov odvija komodifikacija izobraževanja, komercializacija ter privatizacija šolstva in raziskovalne dejavnosti, kar je razvidno tudi v hrvaškem visokem šolstvu, kjer država iz javnih sredstev financira zasebne univerze. V sferi znanstvenega publiciranja se po besedah Juriča s pomočjo vladne politike drastično znižuje število znanstvenih časopisov, zaradi spremenjenega financiranja pa nove publikacije pogosto podpirajo zasebni sponozorji. Pravne spremembe, ki spremljajo te trende na Hrvaškem, je predstavila Dijana č†urkovič.

Dr. Gorazd Kovačič, Filozofska fakulteta UL, ki se je ravno tako strinjal s predhodniki, je izpostavil težnje k privatizaciji, ki se odvijajo znotraj slovenskih javnih univerz. V trenutnem odnosu do visokega šolstva študij po njegovem postane blago, kar na koncu vodi v šolnine. Tudi on je izpostavil podporo javnih financ zasebnim univerzam ter dodal, da zasebne fakultete proizvajajo pretežno aplikativno poslovno-tehnično znanje, medtem ko bazično, ki je njegov predpogoj, prepuščajo javnim univerzam. Dodal je še, da gre za “kvazitržne” prakse, kjer privatizacija izhaja večinoma iz javnih sredstev, to pa ne sledi teoretski postavki konkurenčnosti v neoliberalni teoriji.

Sledila je razprava z občinstvom in hkratno razmišljanje o morebitnih protiukrepih. Prišlo je do sklepa, da se v javno objavo pošlje zahteve, predstavljene v Resoluciji proti privatizaciji javnega visokošolskega izobraževanja, ki so jo oblikovali Akademska solidarnost, Visokošolski sindikat Slovenije na FF UL in skupina Angažirani. Ob koncu si je občinstvo ogledalo video z izjavami Akademske solidarnosti glede pravilnika o izboru za znanstveno dejavnost.

Borut Juriševič

IMG_5961Spodaj si lahko ogledate še galerijo slik z okrogle mize Neoliberalizacija univerze – privatizacija in šolnine, ki je potekala včeraj na Filozofski fakulteti.

FOTO: Petra Grahek

Comments are closed.