15.4.2013, Novice

Danes je srečen dan, danes bom uporabil e-upravo

Danes je na Fakulteti za družbene vede potekala okroga miza na temo Demokracija v digitalni dobi. Dr. Pavel Gantar, osmi predsednik državnega zbora, izredni profesor dr. Slavko Gaber, nekdanji minister za šolstvo, izredni profesor na FDV dr. Andrej Lukšič, magister Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, vodja slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih (SiCERT) Gorazd Božič in eden izmed ustanoviteljev spletnega portala Danes je nov dan Žiga Vrtačič so razpravljali o pomenu, konceptu in vlogah novih tehnologij v demokraciji. Okroglo mizo je povezovala izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič.
DSC01834
Žiga Vrtačič je dejal, da ne razume, zakaj se sme pri nas glasovati o človekovih pravicah, kot se to počne. Omenil je, da se mu volitve ne zdijo zelo resne. »Selotejp čez škatlo me ne pomirja nič bolj kot vas certifikati,« je odgovoril na vprašanje o varnosti e-glasovanja. Spletni portal Danes je nov dan po njegovem mnenju uresničuje glavni potencial interneta, tj. prostor za nabor idej, opolnomočenje skupnosti in kako ta rešuje težave na lokalni in nato še na globalni ravni. Dodal je še, da je smiselno govoriti tudi o transparentnosti, ki jo prinaša internet. Na koncu pa je povedal, da naj bi bili računalniki programirani, tako da lahko navadni državljani uporabljajo podatke o javnih ustanovah, na njim razumljiv način.

Gantar je najprej predstavil tri obdobja razvoja interneta v Sloveniji, ki pa je po njegovem mnenju še eno orodje, s katerim lahko tako ali drugače odločamo o političnih zadevah. Dejal je da, je e-uprava omogočila olajšan dostopost državne uprave državljanom, Zakon o dostopnosti javnih informacij pa so uvedli, ker pomen informacije omogoča sodobne tehnologije: »Danes lahko vemo, kakšno plačo ima direktor RTV-ja.« Izpostavil je to, da ne izenačujemo e-demokracije in e-participacije z e-glasovanjem.
Nekdanji šolski minister Slavko Gaber je dejal, da ima v Sloveniji občutek, da manj ko kdo ve kaj dela, bolj je varno. Povedal je, da je celoten proces odločanja dobil več prostora z napravami, ki jih imamo. Na kocu pa je pripomnil: »Meje neposredne demokracije obstajajo.«

Gorazd Božič je povedal, da elektronske volitve za razliko od bank ali ne trgovin ne nudijo recenzij, vračila ali možnosti zavarovanja: »Jest se definitvno bojim e-volitev.« Izpostavil je načelne probleme elektronskih volitev, in sicer žrtvovanje natančnosti zaradi hitrosti, internet kot zdravilo za volilno neudeležbo, pomembnost rituala in pa prenos volitev iz javnega prostora v zasebni. Omenil je, da bo praksi potrebna strokovna debata, ki se bo odvijala na področju politike, kdo bo pisal rešitve in koliko bodo te rešitve stale. Po njegovem mnenju povečanje kompleksnosti nujno vodi v večjo verjetnost napak: »Sistem je varen, kolikor je varen njegov najšibkejši člen.« Andrej Lukšič je poudaril vprašanje odločanja informacijske tehnologije, ki naj bi omogočala nepristranskost, ko oddamo svoj glas, in vprašanje referenduma, pri katerem se vsebinsko opredeljujemo. Dejal je še: »Če želimo živeti v družbi, v kateri so človekove pravice postavljene kot prioriteta, potem so volitve postavljene na drugo stran.« Simon Delakorda vidi Evropsko unijo kot politično in ideološko najmočnejšo skupnost na področju elektronske participacije. Elektronska participacija pa je po njegovem še vedno razumljena kot cilj in ne kot orodje.

Martin Gramc

FOTO: Lara Garvas

Comments are closed.