16.4.2013, Novice

Andrej Lukšič: Voda je eksistenčno vprašanje in ne more biti predmet pogodbe

Na temo liberalizacije pitne vode je potekala okrogla miza z gostjo dr. Lidijo Globevnik, predsednico Društva vodarjev Slovenije, politologoma dr. Žigo Vodovnikom, dr. Andrejem Lukšičem in študentom Sašem Furlanom.

Okroglo mizo je izzval predlog Direktive o koncesijah, ki jo je pred meseci izdala Evropska komisija. V direktivi ne piše o neposredni nujnosti privatizacije vode, ampak o posrednih načelih, ki lahko do tega privedejo. V njej piše, da morajo biti standardi za vodno infrastrukturo doseženi predvideno visoko, torej ne smejo biti nižji od predpisanih.

Ker se lahko zgodi, da v Sloveniji, kjer za vodovodne sisteme skrbijo posamezne občine, ki za to dobivajo tudi evropske finance, zaradi visokih standardov temu ne bodo mogle slediti in se bodo posledično zatekle k privatnikom. To pa sledi v privatizacijo vode.

Kritika politikom in pitna voda

»V tem v Sloveniji ne vidimo globalne, celostne slike. Politične zahteve bi se morale radikalizirati,« je dejal Vodovnik in dodal, da moramo vprašanje vode, komodifikacije skupnega obravnavati v nekem širšem časovnem obdobju in na različnih dimenzijah. Zanj je v slovenski politiki (in tudi v delovanju Evropske komisije) problematična naivnost. Kritičen je do slovenskih političnih strank, češ, da so v procesu razkrajanja skupnega tihi. »Pomembno je, da ne le branimo skupno, ampak tudi zahtevamo spremembe,« je še povedal.

Dr. Lidija Globevnik mu je pritrdila in dodala, da se je strah in negotovost pojavila tudi med strokovno javnostjo. Opozorila je tudi na dejstvo, da je država dovolila vstop korporaciji Coca-coli oziroma je podprla njen projekt za promocijo slovenskih rek. »Pri tem se je vsul plaz strokovnjakov na državo, ki podpira neko privatno agencijo, domače znanje pa se tako ne plemeniti, ne razvija,« in dodala, da skozi te sisteme izgubljamo nadzor nad svojimi vodnimi viri, saj je posledica manjši nadzor in profiti, ki odhajajo drugam, v tujino.

Dr. Andrej Lukšič je dejal, da logika privatizacije ni »kvaliteta« infrastrukture, ampak profit za lastnike. Pozval je: »Če hočemo kvalitetno oskrbo, moramo izbrati tako politiko, ki bo za to skrbela.« Kritičen do evropske »demokracije« je bil Sašo Furlan, ki je dejal: »Za pridobitev finančne pomoči so članicam kot pogoj naložili strukturne reforme, kot je nujnost privatizacije, kar je nedemokratično in v nasprotju z zakoni.«

»Vprašanje pitne vode ne more biti predmet dogovarjanj. O pitni vodi moramo govoriti kot o eksistencialnem rangu, za to se je treba zavzemati,« je dejal Lukšič. Globevnikova pa pravi, da ne gre za privatizacijo vode kot take, saj je voda po ustavi javno dobro in ni v lastništvu nikogar tudi tistih, ki si lastijo zemljo, na kateri je voda. »Kar je hujše je privatizacija sistemov, ki vodo zajemajo, črpajo in distribuirajo, to pa je manj prepoznano,« je razložila in dodala, da problem namreč nastane, ko neka služba ne opravlja vodovodnega servisa za interes javnosti, ampak le za profit.

Nika Senica

FOTO: Vasja Lebarič

Comments are closed.