2. dan SU (torek, 26.11.2013)

 

V torek, 26.11.2013, na drugi dan posveta Z glavo skozi zakon, so svoja mnenja o predlogu Zakona o visokem šolstvu predstavili: dr. Karin Cvetko Vah, Božidar Kolar, mag. Mirjam Kotar, dr. Tomaž Sajovic in dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek. V odsotnosti dr. Monike Kalin Golob je njen vnaprej pripravljen prispevek prebrala moderatorka dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela. V razpravi sta na vprašanja odgovarjala tudi vodja sektorja za visoko šolstvo (MIZŠ) mag. Mirko Stopar in predstavnik ŠOS-a, Timotej Vitez.

Razpravo je moderirala dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela.

 

 

 

Dr. Karin Cvetko Vah se je osredotočila na novost vpeljano v predlogu zakona – plačljiv redni študij. Ta kot dejavnost na prostem trgu in ne kot javna služba prenaša skrb za financiranje visokega šolstva iz države na študente, za zaposlene pa to lahko pomeni, da normativ in višino cene ure določa trg. V ta tvegani položaj pa bi bili izsiljeni prekerni delavci v visokem šolstvu, ki bi si morali denar služiti na trgu. Na koncu je še opozorila na sredstva, ki jih vodstva fakultet uporabljajo za branjenje tega predloga.

Dr. Tomaž Sajovic je poudaril, da je potrebno jezik v zakonu jemati resno. Kot primer je predstavil formulacijo 7. člena, ki kot osrednjo nalogo univerze določa posredovanje spoznanja. Takšna tehnokratska formulacija po eni strani ne vključuje ljudi – pedagogov in študentov – ampak le ustanove. Po drugi strani pa razume vedenje kot izgotovljeni izdelek, kot blago, ki se ga prodaja in predaja v uporabo.

Besedilo prispevka: Z glavo skozi jezik Zakona o visokem šolstvu

Božidar Kolar je predstavil konceptualno kritiko predloga zakona kot ideološkega dokumenta. Predlog zakona z vpeljevanjem šolnin segregira med bolj in manj premožnimi in tako prinaša univerzo elit, ki bo zgolj reproducirala hegemonijo premožnih. Ideološki temelj predstavlja tudi koncept človeškega kapitala, ki posameznika sili v individualizirano tekmo in tako odvrača od iskanja skupnih interesov in spodbuja apolitičnost in apatičnost študentov.

Mag. Mirjam Kotar je predstavila položaj nepedagoških delavcev in delavk, katere so nešteti varčevalni ukrepi na vseh ravneh prizadeli v največji meri. Kljub splošnih pohvalam večje demokratizacije postopkov, ki jih prinaša predlog zakona, je opozorila na nejasnosti v definiciji »drugih delavcev« in na zoženo volilno pravico v obsegu ene petine od oseb z zgolj pasivno volilno pravico. Tako nepedagoškim delavcem formalno sicer podeljujejo (omejeno) volilno pravico, nakazujejo pa tudi, da jih demokratično odločanje ne zanima.

Besedilo prispevka: Položaj nepedagoških delavcev in delavk na univerzi in predlog ZViS-1

Dr. Sašo Slaček je opozoril, da je predlog zakona simptom popolnega nerazumevanja javnega. Predlog tako implicitno enači javno z državnim in visokega šolstva ne razume kot javnega dobra. V javni razpravi pa bi pričakovali, da bi vsaj rektorji in vodstva fakultet nastopili proti šolninam, komercializaciji in omejevanju demokracije; ti pa nasprotno predlog vehementno podpirajo. Pri tem je še opozoril na odsotnost regulacije in financiranja raziskovalne dejavnosti in prekarizacijo zaposlenih.

V odsotnosti dr. Monike Kalin Golob, je njen vnaprej pripravljen prispevek prebrala moderatorka dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela. Dr. Monika Kalin Golob se je v svojem prispevku osredotočila na nedorečenost ureditve rabe slovenskega jezika v visokem šolstvu. Pri tem zakon ne vključuje sistematičnega in sistemskega pristopa k razvoju slovenščine kot strokovnega in znanstvenega jezika. Opozorila je še, da ključne omejitve za internacionalizacijo ne predstavlja regulacija rabe slovenščine, temveč nezadostno financiranje.

Prispevek: Z internacionalizacijo skozi jezik: kakovost brez slovenščine?

 

Sodelovanje na posvetu sta zaradi drugih obveznosti odpovedala dr. Miro Cerar in dr. Goran Turk.
Po predstavitvi prispevkov se je odprla razprava, v kateri najprej svojo pozicijo predstavil predstavnik ŠOS-a, Timotej Vitez.

Nadalje je bila v razpravi večina vprašanj namenjena vodji sektorja za visoko šolstvo na MIZŠ, mag. Mirku Stoparju.

Razprava se je nadaljevala, ogleda vreden komentar prof. Mirana Zupaniča (z začetkom 0:31:24) je mag. Stoparja spravila v molk.

3. dan SU (27.11.2013) †’